Ladda upp kalenderfil

Mata in en txt fil med den nya kalenderdatan
Formateras enligt följande:
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

För att ta bort en aktivitet skapas en post som inleds med texten:TA BORT
Formateras enligt följande med exakt samma datum och rubrik:
TA BORT
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrikclose
Rävåskyrkan

Menu:

Rävåskyrkan

Aktuellt:

För mer information se kalendern Länk »

Kontakt:

Besöksadress
Badstugatan 39, Karlskoga
Visa på karta

Telefon
0586-503 10

Mobil
070-230 25 66 (pastor)

Epost
pastor@ravaskyrkan.se

Länkar:

Ekumenisk höstfest 21 - 22 oktober.

Välkommen till Folkhögskolan på lördag kl 16.00. Vi hade planerat att ha gemensamma familjeaktiviteter kl 14.00, men vi fick för få anmälda till det. Därför samlas vi i restaurangen på Folkhögskolan kl 16.00 till måltidsgemenskap. Kl 18.00 är det offentlig samling i Aulan. Pastor Merzek Botros medverkar.

Barnen samlas samtidigt nere i Folkhögskolan till egna aktiviteter.

På söndag kl 11.00 är det ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan. Då predikar pastor Merzek och det blir sång av en ekumenisk kör.

Välkommen!
Vi sjunger tillsammans

I varje gudstjänst är det någon form av sång och musik. Församlingens organister leder psalmsången och flera olika solister medverkar, se i kalendariet. Under hösten kommer det vid några tillfällen bli sång med sångare från de olika församlingarna i Karlskoga.

1-2 oktober är första tillfället. Det är en övningsdag i Pingstkyrkan på lördagen och sedan gemensam förmiddagsgudstjänst på söndagen. Samma sångare sjunger även i den ekumeniska gudstjänsten 23 oktober, i samband med Höstfesten.

2 oktober kl 18.00 har vi en sånggudstjänst med nattvard. Då medverkar sångaren Anders Andersson från Stockholm.

Första advent är av tradition en rik sångardag. Körsångare är välkomna att vara med. Övningskvällar är 16 och 24 november kl 19.30.

Det blir i år två gemensamma sångkvällar i Karlskoga kyrka i advent:
Vi sjunger in advent, söndag 27 november kl 18.00. En allsångskväll med adventstidens sånger.
Vi sjunger in julen special, lördag 17 december kl 16.00. Körsångare är inbjudna att vara med att tillsammans med Anna-Lotta Larsson sjunga in julen. Övningskvällar blir i november inför denna konsert.
Välkommen till scout!

Tisdagen den 6/9 börjar scout igen. Alla barn i klasserna 1-6 är välkomna. Samling klockan 18.00 varje tisdag bakom kyrkan.
Rävåskyrkans församling

På Rävåsens sluttning i Karlskoga ligger Rävåskyrkan. Där har Rävåskyrkans församling sin verksamhet. Alla som vill är välkomna till de samlingar vi har i kyrkan, oavsett om man är medlem eller inte.

Vi vill vara en kyrka där man känner sig välkommen och där man kan känna gemenskap både med andra människor och med Gud.

I Rävåskyrkan firar vi gudstjänst varje söndag. Under juni, juli och augusti är gudstjänsterna förlagda till sommargården Espenäs, vid sjön Möckeln, en bit söder om stan. På onsdagskvällarna firas nattvard i kapellet i kyrkan. Vi erbjuder också stickcafé, symöten, samtalsgrupper och dagledigsamlingar.

Församlingen är en del av Equmeniakyrkan, som bildades 2011 när Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan gick samman och bildade ett nytt samfund. Rävåskyrkans församling hette tidigare Karlskoga missionsförsamling, men i samband med bildandet av det nya samfundet Equmeniakyrkan bytte vi namn på både församlingen och kyrkan.

Församlingen har rötter från 1850-talet då Mor i Vall verkade i Karlskogas närhet. Från väckelsen som då drog genom bygden bildades en missionsförening som kom att bli den första missionsförsamlingen i Sverige. Härifrån kom även några av Svenska Missionsförbundets första missionärer.