Ladda upp kalenderfil

Mata in en txt fil med den nya kalenderdatan
Formateras enligt följande:
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

För att ta bort en aktivitet skapas en post som inleds med texten:TA BORT
Formateras enligt följande med exakt samma datum och rubrik:
TA BORT
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrikclose
Rävåskyrkan

Menu:

Rävåskyrkan

Aktuellt:

För mer information se kalendern Länk »

Kontakt:

Besöksadress
Badstugatan 39, Karlskoga
Visa på karta

Telefon
0586-503 10

Mobil
070-230 25 66 (pastor)

Epost
pastor@ravaskyrkan.se

Länkar:

Konsert med Ingemar Olsson & Nya Stadens Storband! Lördagen den 28 januari kl 18:00.
Välkommen till Rävåskyrkan, en kyrka för hela livet!
Tänd ett ljus!

Allt sedan väckelserörelsens början på 1800-talet har det internationella arbetet legat församlingarna i Equmeniakyrkan varmt om hjärtat. Under tiden 1:a advent - 31 januari pågår insamling till internationell mission under tema Tänd ett ljus.THAILAND
De flesta människor i Thailand tillhör folkgruppen thai, med buddism som dominerande religion. På landsbygden i norra Thailand, utefter gränserna mot grannländerna och uppe i bergen, finns ett stort antal minoritetsfolk. Bland dessa finns många kristna. Minoritetsgruppernas ställning är utsatt och de blir ofta diskriminerade på olika sätt. Stora delar av de områden där dessa grupper lever har på senare år klassats som naturreservat. Detta begränsar möjligheten att äga mark och att bedriva svedjebruk. Kooperativa spargrupper är att en grupp människor i en by eller på en ort går samman och bildar en spargrupp, där varje medlem sparar regelbundet och får möjlighet att låna. Lånen används ofta till barnens studier eller investeringar i jordbruk eller annan näringsverksamhet. Projektet vänder sig till byar och samhällen i norra Thailand och som hör till någon av minoritetsbefolkningarna. Många är Karener men det finns också grupper bland andra minoritetsfolk. Grupperna bildar tillsammans ett nätverk som samlas träffas regelbundet. Nätverket - och varje spargrupp - har fem ledord eller principer som är centrala – ärlighet, sympati, självuppoffring, ansvar och pålitlighet.

Läs mer: http://equmeniakyrkan.se/tandettljus
Rävåskyrkans församling

På Rävåsens sluttning i Karlskoga ligger Rävåskyrkan. Där har Rävåskyrkans församling sin verksamhet. Alla som vill är välkomna till de samlingar vi har i kyrkan, oavsett om man är medlem eller inte.

Vi vill vara en kyrka där man känner sig välkommen och där man kan känna gemenskap både med andra människor och med Gud.

I Rävåskyrkan firar vi gudstjänst varje söndag. Under juni, juli och augusti är gudstjänsterna förlagda till sommargården Espenäs, vid sjön Möckeln, en bit söder om stan. På onsdagskvällarna firas nattvard i kapellet i kyrkan. Vi erbjuder också stickcafé, symöten, samtalsgrupper och dagledigsamlingar.

Församlingen är en del av Equmeniakyrkan, som bildades 2011 när Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan gick samman och bildade ett nytt samfund. Rävåskyrkans församling hette tidigare Karlskoga missionsförsamling, men i samband med bildandet av det nya samfundet Equmeniakyrkan bytte vi namn på både församlingen och kyrkan.

Församlingen har rötter från 1850-talet då Mor i Vall verkade i Karlskogas närhet. Från väckelsen som då drog genom bygden bildades en missionsförening som kom att bli den första missionsförsamlingen i Sverige. Härifrån kom även några av Svenska Missionsförbundets första missionärer.