Ladda upp kalenderfil

Mata in en txt fil med den nya kalenderdatan
Formateras enligt följande:
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

För att ta bort en aktivitet skapas en post som inleds med texten:TA BORT
Formateras enligt följande med exakt samma datum och rubrik:
TA BORT
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrikclose
Rävåskyrkan

Menu:

Rävåskyrkan

Aktuellt:

För mer information se kalendern Länk »

Kontakt:

Besöksadress
Badstugatan 39, Karlskoga
Visa på karta

Telefon
0586-503 10

Mobil
Mikael Andersson 0730-53 93 00 (pastor)

Epost
pastor@ravaskyrkan.se

Länkar:

Den finlandssvenska manskören Church Hill Boys kommer till en ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan söndagen den 18 september klockan 11.00.

Church Hill Boys består av 18 sångare, från Jakobstad i norr till Solf i söder och leds sedan starten av kantorn och kyrkosångaren Kristoffer Streng. Honom får vi även höra sjunga solo. Kören bjuder på en blandning av andliga sånger med både gammalt och nytt ur körens repertoar. Church Hill Boys har uppträtt flitigt under sin tioåriga existens. Förutom uppträdanden på hemmaplan ca en gång i månaden har de sjungit flera gånger i finländsk TV och radio. Kören har även gjort några turnéer både i Sverige och Norge. De har spelat in en CD, Jag håller Hans hand och en DVD, Live Concert, som har blivit mycket omtyckta. Som ackompanjatör fungerar den välmeriterade och talangfulle pianisten Stefan Jansson. Kristoffer Streng är gift med Jenny Nyqvist- Streng, bördig från Karlskoga. Hon kommer att predika i gudstjänsten och även sjunga duett med sin man.
Alphakurs hösten 2022.

Baptistkyrkan, Pingstkyrkan, Rävåskyrkan och församlingen Nytt Liv inbjuder till Aplha-grundkurs i kristen tro. Det är en kurs där grudnerna i den kristna tron utforskas på deltagarnas villkor.

Anmälan: pastor@ravaskyrkan.se

Start: Torsdag den 15 september i Rävåskyrkan.
Internationell insamling 2022

Till jordens yttersta gräns. Så långt är vi som kyrka kallade att förkunna evangeliet. Både i handling och i ord. Den gränsen kan gå hos urfolken i norra Ryssland, vid byar i Thai-lands regnskogar, vid en skola högt upp i Anderna eller i Karlskoga, eller var du nu befinner dig. Till jordens yttersta gräns förkunnar vi ett evangelium som befriar, räddar och upprättar tillsammans med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella mission handlar om.

Kristina Färdeman medverkar i gudstjänsten 9 januari. Kristina är pastor och har också arbetat 6 år som missionär i Ecuador. Nu, efter pensioneringen har hon arbetat som pastor i några olika församlingar. För närvarande har hon tjänst i Katrineholm. Kristina är också missionsambassadör. Detta är inte ett yrke, mera ett brinnande intresse, kanske en livs-uppgift. Hon har också varit drivande i det regionala missionsrådet. Missionsambassadörer har till uppgift att inspirera till engagemang för mission. Vid sitt besök här kommer hon att ge en levande bild av vår systerkyrka i Ecuador. En missionsambassadör har fått uppdraget av Equmeniakyrkan att väcka och stärka engagemang för Equmeniakyrkans gemensamma internationella mission. Det är viktigt att församlingen känner till och är informerad om vår gemensamma internationella mission och bär den i bön.