Ladda upp kalenderfil

Mata in en txt fil med den nya kalenderdatan
Formateras enligt följande:
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

För att ta bort en aktivitet skapas en post som inleds med texten:TA BORT
Formateras enligt följande med exakt samma datum och rubrik:
TA BORT
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrikclose
Rävåskyrkan

Menu:

Rävåskyrkan

Aktuellt:

För mer information se kalendern Länk »

Kontakt:

Besöksadress
Badstugatan 39, Karlskoga
Visa på karta

Mobil
Mikael Andersson 0730-53 93 00 (pastor)

Epost
pastor@ravaskyrkan.se

Länkar:

<<  april 2023  >>

v. 13

lördag 1 april 11:00

Pilgrimsvandring Samling vid Mor i Valls skolhus, Folkhögskolan.söndag 2 april 10:00

Gudstjänst med nattvard Palmsöndagen. Vägen till korset.

Mikael Andersson. Musik: Eva Pettersson.


v. 14

tisdag 4 april 14:00

Sångandakt Nickkällanonsdag 5 april 10:00

Bibelsamtaltorsdag 6 april 19:00

Skärtorsdagsmässa Söderkyrkanfredag 7 april 11:00

Gudstjänst i Pingstkyrkan Långfredagen. Korset.

Mikael Andersson.


söndag 9 april 10:00

Gudstjänst Påskdagen Kristus är uppstånden.

Perolof Lundkvist. Körsång.


v. 15

onsdag 12 april 10:00

Bibelsamtalonsdag 12 april 18:00

Nattvard och bönsöndag 16 april 10:00

Scoutgudstjänst 2:a i påsktiden. Påskens vittnen.

Sång av Johan och Linnea Hinz.


v. 16

tisdag 18 april 14:00

Tisdagsträffonsdag 19 april 10:00

Bibelsamtalonsdag 19 april 18:00

Nattvard och bönlördag 22 april 18:00

Hela kyrkan sjunger i Rävåskyrkan.söndag 23 april 10:00

Gudstjänst med nattvard 3:e i påsktiden. Den gode herden.

Ulf Sveningson. Sång av Johan Hinz.


v. 17

onsdag 26 april 18:00

Nattvard och bönsöndag 30 april 10:00

Gudstjänst 4:e i påsktiden. Vägen till livet.

Sören Carlsvärd. Sång av Sara Axelsson och Helena Boman.