Ladda upp kalenderfil

Mata in en txt fil med den nya kalenderdatan
Formateras enligt följande:
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

För att ta bort en aktivitet skapas en post som inleds med texten:TA BORT
Formateras enligt följande med exakt samma datum och rubrik:
TA BORT
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrikclose
Rävåskyrkan

Menu:

Rävåskyrkan

Aktuellt:

För mer information se kalendern Länk »

Kontakt:

Besöksadress
Badstugatan 39, Karlskoga
Visa på karta

Mobil
Mikael Andersson 0730-53 93 00 (pastor)

Epost
pastor@ravaskyrkan.se

Länkar:

<<  mars 2024  >>

v. 9

lördag 2 mars 10:00

Öppen kyrka

Drop-in kl. 10.00 -12.00 för den som vill och passerar kyrkan. Vi har folk på plats som gärna bjuder på fika och talar med dig om tro och frågor om livet.


söndag 3 mars 10:00

Gudstjänst med nattvard 3 i fastan. Kampen mot ondskan.

Mikael Andersson


v. 10

tisdag 5 mars 14:00

Sångandakt Nickkällanonsdag 6 mars 10:00

Bibelsamtallördag 9 mars 10:00

Öppen kyrka

Drop-in kl. 10.00 -12.00 för den som vill och passerar kyrkan. Vi har folk på plats som gärna bjuder på fika och talar med dig om tro och frågor om livet.


söndag 10 mars 10:00

Gudstjänst Midfastosöndagen. Livets bröd. Bön- och offerdag för utbildningarna.

Mikael Andersson. Sång: Johan och Linnea Hinz.


v. 11

tisdag 12 mars 18:30

Närområdesträff i Rävåskyrkan för Östra Värmland.

Samtal om strategiska framtidsfrågor.
• Kyrkokonferensens utformning.
• Den regionala organisationen.
• Stadgarna för Equmeniakyrkan och församlingarna.


onsdag 13 mars 10:00

Bibelsamtallördag 16 mars 10:00

Lördagsscout

Kl 10.00-13.00 vid Rävåskyrkan.

Anmälan görs till Britta Fredman tel. 070-680 75 53 eller med SMS till Anna-Lena Hårsmar tel. 070-549 73 45 senast torsdagen före träffen.


lördag 16 mars 10:00

Öppen kyrka

Drop-in kl. 10.00 -12.00 för den som vill och passerar kyrkan. Vi har folk på plats som gärna bjuder på fika och talar med dig om tro och frågor om livet.


lördag 16 mars 17:00

Tacokvällsöndag 17 mars 10:00

Gudstjänst med nattvard Jungfru Marie bebådelsedag. Guds mäktiga verk.

Mikael Andersson. Sång: Erik och Christina Norberg. Gemensamt med Pingsförsamlingen.


v. 12

tisdag 19 mars 14:00

Tisdagsträff Anita Bohl läser dikter varvat med psalmsång.onsdag 20 mars 10:00

Bibelsamtallördag 23 mars 10:00

Öppen kyrka

Drop-in kl. 10.00 -12.00 för den som vill och passerar kyrkan. Vi har folk på plats som gärna bjuder på fika och talar med dig om tro och frågor om livet.


söndag 24 mars 10:00

Gudstjänst Palmsöndagen. Vägen till korset.

Ann-Louis Holmlind Sång: Karlskoga kammarkör.


v. 13

onsdag 27 mars 10:00

Bibelsamtaltorsdag 28 mars 19:00

Skärtorsdagsmässa Söderkyrkanfredag 29 mars 10:00

Gudstjänst Långfredagen. Korset.

Bo Lundin


söndag 31 mars 11:00

Gudstjänst i Pingstkyrkan. Påskdagen. Kristus är uppstånden.

Mikael Andersson